Menu Zamknij

Rada nadzorcza


Rada Nadzorcza

Marek Garliński

Prezes

Życiorys

Karol Żbikowski

Wiceprezes

Członek niezależny

Życiorys

Jarosław Stępniewski

Członek rady

Życiorys

Wiesław Kiepiel

Członek niezależny

Życiorys

Paweł Bielski

Członek niezależny

Życiorys

Dokumenty

2008

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2008

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2008 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

2009

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2009

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2009 roku wraz z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem

2010

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2010

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2010r.

2011

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2011

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2011 r.

2012

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2012

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2012 r.

2013

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2013

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2013 r.

2014

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2014

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2014 r.

2015

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2015

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2015 r.

2016

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2016

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2016 r.

2017

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2017

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2017 r.

2018

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2018

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2018 r.

2019

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2019

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2019 r.

2020

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2020

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2020 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach 2019 i 2020

Raport biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach w latach 2019 i 2020

2021

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2021

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2021 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2021

2022

Dokument Pobierz

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki za rok obrachunkowy 2022

Ocena sytuacji Spółki PROCHEM S.A. w 2022 r.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022

Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach 2022

Brak informacji. Dostępne wkrótce.