Menu Zamknij

Wyniki finansowe


Wyniki finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 47 594 119 041
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 718 19 840
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 936 5 161
IV. Zysk (strata) brutto 6 4 825
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 1 265
4 945
4 319
VI. Aktywa, razem 105 163 187 006
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 63 629
123 647
105 626
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 330 8 372
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 204 54 987
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,32 1,11
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,34 27,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2009 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2010 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2009 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2010. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 127 630 178 423
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 7 905 17 937
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 450 7 573
IV. Zysk (strata) brutto 3 907 7 562
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 210
5 609
4 982
VI. Aktywa, razem 141 565 218 175
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 66 839
127 092
112 886
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 384 6 417
X. Zobowiązania krótkoterminowe 74 342 84 666
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,82 1,28
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,16 28,98
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2011 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2011 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2010 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2011. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 85 406 136 069
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 788 12 643
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 5 414 – 3 804
IV. Zysk (strata) brutto 1 878 – 3 670
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 056
– 3 152
– 3 858
VI. Aktywa, razem 109 647 186 106
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 70 030
124 088
110 410
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 442 7 751
X. Zobowiązania krótkoterminowe 39 175 54 267
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,78 – 0,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 17,98 28,35
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2011 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2012 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2011 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2012. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 83 340 140 489
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 9 346 14 929
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 379 – 737
IV. Zysk (strata) brutto 8 554 – 394
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 6 643
– 1 013
– 34
VI. Aktywa, razem 121 126 189 572
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 73 507
119 759
107 422
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 19 893 24 277
X. Zobowiązania krótkoterminowe 27 726 45 536
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,71 – 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,87 27,58
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2012 r., w zł) 0,78

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2013 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2012 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 24.06.2013
Termin wypłaty 30.09.2013
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 3 038
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,78

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2013. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 128 334 176 048
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 289 22 890
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 491 5 872
IV. Zysk (strata) brutto 6 333 4 963
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 5 009
3 278
3 751
VI. Aktywa, razem 139 683 202 337
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 78 827
122 679
113 436
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 2 558 6 884
X. Zobowiązania krótkoterminowe 58 298 72 774
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,29 0,96
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 20,24 29,12
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2013 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2014 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2013 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2014. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 220 954 266 443
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 18 158 25 229
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 152 9 552
IV. Zysk (strata) brutto 8 346 6 707
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 6 213
4 154
4 432
VI. Aktywa, razem 157 200 214 436
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 83 275
125 095
116 357
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 729 5 153
X. Zobowiązania krótkoterminowe 73 196 84 188
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,60 1,14
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 21,38 29,87
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2014 r., w zł) 0,35

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2015 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2014 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 30.06.2015
Termin wypłaty 17.07.2015
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 1 363,25
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 0,35

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2015. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 101

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 109 682 169 214
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -16 425 -8 493
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -26 253 -23 733
IV. Zysk (strata) brutto -26 813 -25 959
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej -23 601
-23 144
-23 332
VI. Aktywa, razem 102 681 160 208
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 53 459
95 031
88 583
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 7 555 4 726
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 667 60 451
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -6,06 -5,99
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 13,73 22,74
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2015 r., w zł) 1,59

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2016 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2015 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy 30.06.2016
Termin wypłaty 15.07.2016
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł) 6 193,05
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł) 1,59

Raport Roczny dostępny jest w postaci pliku pdf: Raport Roczny 2016. Osoby zainteresowane otrzymaniem Raportu Rocznego w postaci wydawnictwa prosimy o kontakt:

Dział Marketingu i Przygotowania Ofert 
tel. (+48 22) 32 60 155
fax. (+48 22) 32 60 10

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 49 177 112 006
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży – 3 682 3 721
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 604 17 088
IV. Zysk (strata) brutto 14 950 20 080
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 12 684
16 976
16 828
VI. Aktywa, razem 93 512 156 824
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 65 976
111 766
105 242
VIII. Kapitał zakładowy 3 895 3 895
IX. Zobowiązania długoterminowe 1 422 4 692
X. Zobowiązania krótkoterminowe 26 114 40 366
XI. Liczba akcji 3 895 000 3 895 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,26 4,32
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,94 27,02
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2016 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2017 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2016 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 98 986 153 194
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 935 10 488
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 482 815
IV. Zysk (strata) brutto 1 542 2 199
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 1 089
1 839
1 923
VI. Aktywa, razem 91 053 149 778
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 42 822
90 410
83 940
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 12 631 8 404
X. Zobowiązania krótkoterminowe 35 600 50 964
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,66
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 14,59 28,60
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2017 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2018 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2017 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 273 110 323 023
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 995 18 383
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 612 6 459
IV. Zysk (strata) brutto 5 185 9 701
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 3 698
8 043
7 866
VI. Aktywa, razem 177 901 259 375
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 46 473
98 613
91 816
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 30 665 45 517
X. Zobowiązania krótkoterminowe 100 763 115 245
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,26 2,68
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 15,83 31,28
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2018 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2019 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2018 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi.

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 320 775 352 207
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 657 28 794
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 866 17 041
IV. Zysk (strata) brutto 12 884 17 918
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 10 076
14 008
13 863
VI. Aktywa, razem 166 831 251 465
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 56 490
112 565
105 623
VIII. Kapitał zakładowy 2 935 2 935
IX. Zobowiązania długoterminowe 26 243 42 521
X. Zobowiązania krótkoterminowe 84 098 96 379
XI. Liczba akcji 2 935 000 2 935 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 3,43 4,72
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,25 35,99
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2019 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2020 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2019 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).

Informacja o realizowanej strategii podatkowej PROCHEM S.A. (plik do pobrania).

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 189 851 247 848
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 037 17 753
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 917 4 737
IV. Zysk (strata) brutto 3 811 8 148
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 2 713
6 280
6 143
VI. Aktywa, razem 138 933 244 577
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 44 034
102 774
99 138
VIII. Kapitał zakładowy 2 355 2 355
IX. Zobowiązania długoterminowe 17 980 36 272
X. Zobowiązania krótkoterminowe 76 919 105 531
XI. Liczba akcji 2 355 000 2 355 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,15 2,61
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 18,7 42,10
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2020 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2021 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2020 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 151 927 221 822
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 603 12 519
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -5 928 2 574
IV. Zysk (strata) brutto 25 531 1 178
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej 26 256
526
23
VI. Aktywa, razem 135 257 205 395
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 57 742
92 394
90 060
VIII. Kapitał zakładowy 2 005 2 005
IX. Zobowiązania długoterminowe 24 855 40 476
X. Zobowiązania krótkoterminowe 52 660 72 525
XI. Liczba akcji 2 005 000 2 005 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 13,10 0,01
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 28,80 44,92
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2021 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2022 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2021 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).

 

WYBRANE DANE FINANSOWE (W TYS. ZŁ) PROCHEM S.A. GRUPA KAPITAŁOWA PROCHEM S.A.
I. Przychody ze sprzedaży 218 734 280 655
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży – 25 702 – 15 164
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej – 29 250 – 25 704
IV. Zysk (strata) brutto – 25 689 – 30 445
V. Zysk (strata) netto: w tym przypisany Jednostce Dominującej – 19 591
– 24 348
– 24 483
VI. Aktywa, razem 114 654 159 780
VII. Kapitał własny,ogółem: w tym kapitał własny Jednostki Dominującej 38 194
66 985
64 879
VIII. Kapitał zakładowy 2 005 2 005
IX. Zobowiązania długoterminowe 35 101 33 117
X. Zobowiązania krótkoterminowe 41 359 59 678
XI. Liczba akcji 2 005 000 2 005 000
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) – 9,77 – 12,21
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 19,05 32,36
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (za 2022 r., w zł)

Tabela z wynikami finansowymi – rok 2023 (plik do pobrania).

WYPŁACONA DYWIDENDA (ZA 2022 R.) PROCHEM S.A.
Dzień dywidendy
Termin wypłaty
Wysokość dywidendy łącznie (w tys. zł)
Wysokość dywidendy na jedną akcję (w zł)

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywany jest uchwałą Rady Nadzorczej, w oparciu o oferty przedstawione przez podmioty świadczące stosowne usługi. Oświadczenie PROCHEM S.A. o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy (plik do pobrania).