Prochem - defining the future

Nabycie przez PROCHEM S.A. akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w wyniku rozliczenia, w dniu 28 listopada 2022 r., transakcji nabycia akcji własnych, Spółka nabyła łącznie 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy)… więcej