Menu Zamknij

Polityka prywatności | RODO


Informacje ogólne

Operatorem Serwisu www.prochem.com.pl jest PROCHEM S.A., ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).


Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.


Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki Cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników pozwalających na rozpoznanie użytkownika. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies stanowią materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem i wykorzystywane są w następujących celach:
  – tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

  – utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.


Udostępnienie danych

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


Ochrona danych osobowych (RODO)

Wszystkie dane osobowe w PROCHEM S.A. są przetwarzane, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z poszanowaniem zasad przewidzianych przez przepisy prawa:

 • a. w każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych;
 • b. dane przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty;
 • c. dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • d. dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych;
 • e. dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • f. czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one (o ile jest to możliwe) archiwizowane bądź usuwane;
 • g. wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny;
 • h. dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.

 

Dane osobowe przetwarzane są w szczególności na podstawie przepisów RODO Artykuł 6. ust. 1. punkty:

 • a) przetwarzanie na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (w tym, poprzez jednoznaczną, potwierdzającą czynność, która wyraża odnoszące się do określonej sytuacji dobrowolne, świadome i jednoznaczne przyzwolenie tej osoby np. zaznaczenie pola wyboru);
 • b) jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (np. składanie ofert, zawieranie umów);
 • c) gdy jest ono niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PROCHEM S.A. (np. jako pracodawca);
 • f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PROCHEM S.A. (np. marketing bezpośredni, lub kontakt z osobą będącą Klientem PROCHEM S.A., lub działającą na rzecz Klienta).

 

Linki do dokumentów zawierających informację dotycząca przetwarzania i ochrony danych osobowych:

We wszystkich sprawach związanych o przetwarzaniem danych osobowych prosimy zwracać się do powołanego przez PROCHEM S.A. Inspektora Ochrony Danych (IOD).