Menu Zamknij

O firmie


O nas

PROCHEM to firma inżynierska, projektująca i realizująca inwestycje przemysłowe, obiekty budownictwa ogólnego, a także ochrony środowiska. Firma istnieje od 1947 r.

Długoletnie doświadczenie, wysokie kwalifikacje i profesjonalizm pracowników, jak również stosowanie najnowocześniejszych narzędzi
i metod pracy to największe atuty firmy, które decydują o jej niezmiennie wysokiej pozycji na rynku budowlanym.

PROCHEM specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji budowlanych. Inwestycje realizujemy kompleksowo od przygotowania koncepcji projektowych po symboliczne przekazanie klucza inwestorowi, bądź też realizujemy poszczególne zadania na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

Uczestniczymy w organizacji i zarządzaniu inwestycją pełniąc funkcję doradcy, dewelopera, inwestora zastępczego, inspektora nadzoru inwestorskiego, inżyniera kontraktu FIDIC, czy też generalnego realizatora inwestycji.

Świadczymy również usługi konsultingowe w zakresie realizacji kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, w tym opracowywanie wniosków o dofinansowanie.

PROCHEM zatrudnia doświadczony, wysoko wykwalifikowany personel techniczny w różnych specjalnościach, w tym m.in.: technologicznej, architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, mechanicznej, elektrycznej, teletechnicznej i telekomunikacyjnej, instalacyjnej, itd.

Ponadto w naszej firmie zatrudnieni są inżynierowie projektu, inspektorzy nadzoru oraz inny personel techniczny – niezbędni do zarządzania realizacją inwestycji. Od 1994 r. akcje spółki notowane są na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

 

Misją firmy PROCHEM jest umożliwienie Klientom uzyskania realnej przewagi konkurencyjnej przez dostarczenie im usług o najwyższej jakości, w terminach i cenach przez nich akceptowanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.


Władze spółki

Zarząd

Marek Kiersznicki

Prezes Zarządu
Dyrektor Generalny

Życiorys

Krzysztof Marczak

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor Finansowy

Życiorys

Michał Dąbrowski

Członek Zarządu
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu

Życiorys
Dyrekcja

Grzegorz Piotrowski

Dyrektor Oddziału
PROCHEM PROJEKT

Piotr Żelezik

Dyrektor
ds. Zarządzania Produkcją

Barbara Auguścińska-Sawicka

Główna Księgowa


System zarządzania jakością

Podstawową zasadą, która określa kierunek rozwoju firmy PROCHEM, jest osiągnięcie zadowolenia klienta przez spełnienie jego wymagań, wykonanie usługi w ramach ustalonego budżetu i harmonogramu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu wysokich standardów jakości, bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska.

W tym celu PROCHEM nieustannie inwestuje w rozwój, doskonali metody i narzędzia pracy, dąży do uzyskania maksymalnej satysfakcji przez klienta.

PROCHEM konsekwentnie realizuje Politykę Jakości. W 1995 r. – jako pierwsza polska firma inżynierska – uzyskał certyfikat jakości ISO:9001, a w 2003 r. – certyfikat AQAP. W 2010 r., w celu dalszego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, rozpoczęliśmy prace nad rozszerzeniem jego zakresu o wymagania dotyczące zarządzania środowiskowego oraz zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Aktualnie PROCHEM S.A. posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodne z normami ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 (zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy) oraz ISO 14001:2015 (zarządzanie środowiskowe), a także z wymaganiami AQAP 2110:2016 (NATO).


Certyfikaty

Certyfikat ISO 9001:2015
Certyfikat ISO 45001:2018
Certyfikat ISO 14001:2015
Certyfikat AQAP 2110:2016

Grupa kapitałowa

PROCHEM – zachowując charakter świadczonych usług oraz wykorzystując wiedzę i umiejętności swoich pracowników – realizuje kompleksową obsługę klienta i dąży do rozszerzenia zakresu dotychczasowej działalności o dziedziny bardziej złożone, wymagające dużego nakładu pracy na poziomie organizacyjnym.

W tym celu w 1996 roku Spółka rozpoczęła budowę holdingu skupiającego firmy reprezentujące specjalności niezbędne do pełnej obsługi inwestycji. Dbałość o zachowanie jednolitych norm i standardów jakościowych była jedną z kluczowych zasad tego przedsięwzięcia.

Firmy należące do holdingu świadczą usługi, które możemy zakwalifikować do następujących grup: usługi inżynierskie i wykonawstwo instalacji, działalność deweloperska, inne usługi (np. informatyka).

Dzięki wykorzystaniu potencjału firm należących do tej samej struktury kapitałowej oraz współpracy z dotychczasowymi podwykonawcami, możemy podejmować się realizacji dużych i skomplikowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Obecnie Grupę Kapitałową tworzy kilka spółek.


Historia