Menu Zamknij

Zasady ładu korporacyjnego


Zasady ładu korporacyjnego

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW (obowiązujących od 1 lipca 2021 r.).

 

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2023 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2023 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.

 


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2022 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2022 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2021 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2021 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2020 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2020 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2019 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2019 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku  wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2018 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2018 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2017 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2017 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2016 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2016 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowa.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2015 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2015 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2014 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2014 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2013 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2013 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2012 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2012 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2011 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2011 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.


Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego w Spółce PROCHEM S.A. w 2010 roku stanowi część Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PROCHEM S.A. w 2010 roku (punkt 4 Sprawozdania).

Tekst Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku wraz z pozostałymi dokumentami finansowymi PROCHEM S.A. dostępny jest w rozdziale Relacje Inwestorskie – Raporty okresowe.