Menu Zamknij

Walne zgromadzenie akcjonariuszy


Walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.:

1.  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

3.  Formularze:

4. Wniosek do Przewodniczącego WZA zgłaszający Kandydata do Rady Nadzorczej

5. Życiorys i inne informacje o Kandydacie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010 r.


XXVIII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
3. Projekty uchwał XXVIII WZ wraz z uzasadnieniem
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
6. Ocena sytuacji Spółki
7. Formularze

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2009

Uchwały podjęte przez XXVIII WZA PROCHEM S.A. w dniu 12 czerwca 2010 r.

Regulamin WZA

XXX ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
3.  Projekty uchwał XXX WZA wraz z uzasadnieniem
4.  Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010r.
5.  Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
6.  Ocena sytuacji spółki
7. Formularze

8.  Informacja dotycząca wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
9.  Inne materiały

Raport Roczny 2010

Uchwały podjęte przez XXX WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2011 r.

Protokół – XXX WZA PROCHEM S.A.

Regulamin WZA

XXXI ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2011r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2011

Regulamin WZA

XXXII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2012r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2012

Uchwały podjęte przez XXXII WZA PROCHEM S.A. 8 czerwca 2013 r.

Regulamin WZA

XXXIII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2013r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Życiorysy pozostałych Kandydatów, którzy obecnie pełnią funkcję członków Rady Nadzorczej umieszczone są w zakładce Rada Nadzorcza

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2013

Uchwały podjęte przez XXXIII WZA PROCHEM S.A. 7 czerwca 2014 r.

Regulamin WZA

XXXIV ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2014 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2014

Uchwały podjęte przez XXXIV WZA PROCHEM S.A. 13 czerwca 2015 r.

Regulamin WZA

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze

Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. 28 października 2016 r.

XXXV ZWZA PROCHEM S.A.:

NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWZA PROCHEM S.A.:

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016 z 10 maja 2016r. („ZWZ”) informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy – zostały wskazane poniżej (pkt 12). Treść projektów uchwał akcjonariuszy, żądania akcjonariuszy, zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ zamieszczone są poniżej.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2015

Uchwały podjęte przez XXXV WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2016 r.

Regulamin WZA

XXXVII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Zgłoszenie kandydata – Rada Nadzorcza PROCHEM S.A.

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2016

Uchwały podjęte przez XXXVII WZA PROCHEM S.A. 10 czerwca 2017 r.

Regulmin WZA

XXXVIII NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze

Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. 26 stycznia 2018 r.

XXXIX WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2017 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2017

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. 21 czerwca 2018 r.

Regulmin WZA

XL WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2018

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 1 czerwca 2019 r.

Regulamin WZA

XLI WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Wiesław Kiepiel – CV
7. Formularze

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2019

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 25 sierpnia 2020 r.


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)


Regulamin WZA

XLII WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2020

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 24 czerwca 2021 r. 


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)

Regulmin WZA

XLIV NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze

Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 14 września 2022 r. 

XLIII WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2021

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 27 czerwca 2022 r. 


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstr

Regulamin WZA

XLV WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2022

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań – 14 czerwca 2023 r. 


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)

Regulamin WZA

XLVI WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Inne materiały:

Raport Roczny 2023

Uchwały podjęte przez WZA PROCHEM S.A. wraz z wynikami głosowań


Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

(Uchwała podjęta w głosowaniu tajnym, w którym brało udział 968 350 akcji. Oddano łączną liczbę 969 150 ważnych głosów w tym: 668 750 głosów ,,za’’, 284 900 głosów przeciw, 15 500 głosów wstrzymujących się.)

Regulamin WZA