Menu Zamknij

Kontakt


Skontaktuj się z nami

  Załącz plik (max. 10MB)

  Dane osobowe są przetwarzane przez PROCHEM S.A. zgodnie z prawem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

  Skontaktuj się bezpośrednio:

  PROCHEM S.A.

  ul. Łopuszańska 95

  02-457 Warszawa

   

  tel.: (+48 22) 32 60 100

  fax.: (+48 22) 32 60 101

   

   


  Spółka zarejestrowana jest pod nr KRS 0000019753 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

  Kapitał zakładowy: 2 005 000,00 zł

  REGON: 012532360

  NIP: 113-00-10-523

   

  Konto:
  mBank S.A., Nr
  32 1140 1010 0000 2033 7300 1001

   

  BNP Paribas Bank Polska S.A., Nr
  08 1600 1462 1852 2130 3000 0001