Menu Zamknij

XXXVII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2016 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Zgłoszenie kandydata – Rada Nadzorcza PROCHEM S.A.

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2016

Uchwały podjęte przez XXXVII WZA PROCHEM S.A. 10 czerwca 2017 r.

Regulmin WZA