Menu Zamknij

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY PROCHEM S.A.:

Formularze

Uchwały podjęte przez NWZA PROCHEM S.A. 28 października 2016 r.

XXXV ZWZA PROCHEM S.A.:

NOWY PORZĄDEK OBRAD ZWZA PROCHEM S.A.:

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”), w nawiązaniu do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2016 z 10 maja 2016r. („ZWZ”) informuje, że na skutek zgłoszenia przez akcjonariuszy Emitenta żądania dodania określonych spraw w ogłoszonym porządku obrad, Spółka dokonała zmiany porządku obrad ZWZ. Nowe punkty – dodane na żądanie akcjonariuszy – zostały wskazane poniżej (pkt 12). Treść projektów uchwał akcjonariuszy, żądania akcjonariuszy, zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść wszystkich projektów uchwał ZWZ zamieszczone są poniżej.

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 r.
4. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
5. Ocena sytuacji Spółki
6. Formularze

7. Informacja odnośnie wyborów do Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2015

Uchwały podjęte przez XXXV WZA PROCHEM S.A. 11 czerwca 2016 r.

Regulamin WZA