Menu Zamknij

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A.:

1.  Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2.  Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

3.  Formularze:

4. Wniosek do Przewodniczącego WZA zgłaszający Kandydata do Rady Nadzorczej

5. Życiorys i inne informacje o Kandydacie

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PROCHEM S.A. w dniu 24 lipca 2010 r.


XXVIII ZWZA PROCHEM S.A.:

1. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCHEM S.A.

2. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia
3. Projekty uchwał XXVIII WZ wraz z uzasadnieniem
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009r.
5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej ze sprawowania nadzoru nad działalnością Spółki
6. Ocena sytuacji Spółki
7. Formularze

8. Inne materiały:

Raport Roczny 2009

Uchwały podjęte przez XXVIII WZA PROCHEM S.A. w dniu 12 czerwca 2010 r.

Regulamin WZA