Menu Zamknij

Sektory działania


Zakłady produkcyjne

Współpracujemy z największymi światowymi firmami, dla których projektujemy i budujemy zakłady produkcyjne. Realizujemy nawet najbardziej skomplikowane przedsięwzięcia, również rozbudowy i modernizacje funkcjonujących obiektów. Nasza oferta skierowana jest do klientów ze wszystkich obszarów produkcji przemysłowej.

W ostatnich kilku latach najwięcej doświadczeń zdobyliśmy w obsłudze klientów z takich sektorów jak:

 • motoryzacyjny
 • elektroniczny
 • farmaceutyczny
 • chemia gospodarcza
 • spożywczy
 • poligraficzny

Nafta i gaz

PROCHEM od wielu lat aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach inwestycyjnych w obszarze przemysłu naftowego i gazowego. Doświadczenia nasze obejmują modernizacje istniejących i budowę nowych instalacji petrochemicznych i rafineryjnych a także obiektów logistyki gazu oraz surowców i produktów naftowych. Dla Klientów
z sektora naftowego i gazowego oferujemy prace projektowe
i realizacyjne dotyczące:

 • terminali magazynowo – dystrybucyjnych i przeładunkowych ropy naftowej, paliw, LNG oraz LPG,
 • instalacji przesyłowych ropy i węglowodorów,
 • instalacji technologicznych dla przemysłu petrochemicznego i rafineryjnego,
 • zbiorników magazynowych stalowych na ropę naftową
  i produkty ropopochodne,
 • podziemnych kawernowych zbiorników gazu lub ropy,
 • oczyszczania ścieków z produktów ropopochodnych,
 • instalacji hermetyzacji i odzysku oparów benzyn oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych,
 • instalacji odsiarczania ropy i gazu.

Wykonujemy również usługi konsultingowe i ekspertyzy,
w zakresie zintegrowanych pozwoleń na prowadzenie działalności operatorskiej i przetwórczej, jak również dostosowanie dokumentacji koncesyjnych do obowiązujących przepisów.


Instalacje procesowe

Od początków swojej działalności PROCHEM specjalizuje się
w usługach dla przemysłu chemicznego.

Rozległa wiedza specjalistyczna oraz doświadczenie naszych pracowników sprawdza się w praktyce
i gwarantuje wysoką jakość w realizacji projektów.

Kompleksowo wspomagamy klientów w całym procesie inwestycyjnym. Zapewniamy wsparcie przy wyborze licencji procesowej i zakupie projektu bazowego. Nasi specjaliści mogą również wspomagać Klientów w dopracowywaniu ich własnych technologii. Wykonujemy dokumentacje projektową we wszystkich branżach a na jej podstawie realizujemy inwestycje „pod klucz” łącznie z zakupami aparatów i urządzeń. Wspieramy klientów w prowadzeniu rozruchów i osiągnięciu pełnej zdolności produkcyjnej.

PROCHEM posiada wiele referencji dotyczących projektowania
i realizacji instalacji procesowych w Polsce i poza granicami.

W ostatnich kilku latach najwięcej doświadczeń zdobyliśmy w obsłudze klientów z takich sektorów jak:

chemia

petrochemia

energetyka

nawozy sztuczne


Energetyka

Od wielu lat PROCHEM uczestniczy w złożonych projektach energetycznych współpracując z liderami w tej branży. Doświadczenie nasze obejmuje zarówno wykonywanie prac projektowych w ramach inwestycji dla energetyki zawodowej jak i elektrociepłowni przemysłowych.

Wśród naszych referencji znaleźć można przedsięwzięcia dotyczące gospodarki CO2 (instalacja CCP – Carbon Capture Plant) jak również energetyki ze źródeł odnawialnych, w tym instalacji spalania osadów i odpadów komunalnych.

PROCHEM pełni również rolę doradcy technicznego banków
w zakresie przebiegu procesu inwestycyjnego finansowanych przez nie farm wiatrowych.


Budownictwo ogólne

Projektujemy i realizujemy obiekty kubaturowe dla celów biurowych, dydaktycznych, handlowych, magazynowych, itp. Oferujemy realizację obiektów „pod klucz” lub poszczególne rodzaje usług w ramach procesu inwestycyjnego, takie jak: projektowanie, generalne wykonawstwo, inwestorstwo zastępcze, nadzór inwestorski, project management / construction management itd. Przeprowadzamy także adaptacje, rozbudowy i modernizacje istniejących budynków, takich jak:

 • budynki biurowe,
 • centra handlowe,
 • obiekty magazynowe i spedycyjne,
 • obiekty szkolnictwa wyższego,
 • obiekty użyteczności publicznej.

Ochrona środowiska

Od wielu lat jednym z priorytetów działalności PROCHEMU jest ochrona środowiska naturalnego.

Naszym celem jest stosowanie nowoczesnych, efektywnych i bezpiecznych dla środowiska naturalnego rozwiązań technologicznych przy realizacji inwestycji produkcyjnych.

Oferujemy również usługi minimalizujące uciążliwość istniejących obiektów przemysłowych i planowanych nowych inwestycji dla środowiska.

Oferujemy nasze wsparcie inżynierskie przy realizacji następujących inwestycji:

 • miejskie i przemysłowe oczyszczalnie ścieków,
 • instalacje odsiarczania spalin, ropy naftowej i gazu,
 • instalacje odsiarczania biogazu w oczyszczalniach ścieków,
 • instalacje utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • instalacje utylizacji osadów ściekowych.

Oprócz projektowania i realizacji inwestycji związanych z ochroną środowiska świadczymy usługi konsultingowe dot. kontraktów finansowanych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej, a także usługi Inżyniera Kontraktu wg FIDIC.