Menu Zamknij

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 28.10.2016

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28 października 2016 r., odwołało ze składu Rady Nadzorczej p. Marka Garlińskiego, pełniącego funkcję Prezesa Rady Nadzorczej. Uchwała nie zawierała przyczyn odwołania.

Ponadto, Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, w dniu 28 października 2016 r., powołało do składu Rady Nadzorczej p. Marcina Pędzińskiego.

Zarząd Spółki nie otrzymał oświadczenia p. Marcina Pędzińskiego dotyczącego wskazania innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, zawierającego ocenę, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz oświadczenia czy p. Marcin Pędziński, uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

Pan Marcin Pędziński nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys zawodowy powołanego Członka Rady Nadzorczej (Życiorys – Marcin Pędziński).