Menu Zamknij

Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta


Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta

Data publikacji: 17.02.2012

Na podstawie:

–          § 10 Statutu Spółki PROCHEM S.A,

–          Uchwały Nr 22/132/94 Rady GPW w Warszawie S.A. z dnia 30.05.1994r,

–          Uchwały Nr 111/12 Zarządu KDPW S.A. z dnia 15 lutego 2012r,

–          Uchwały Nr 126/2012 Zarządu GPW w Warszawie S.A. z dnia 10 lutego 2012r.

zamienia się:

–          6250 akcji imiennych nieuprzywilejowanych PROCHEM S.A.,

–          1010 akcji imiennych uprzywilejowanych PROCHEM S.A.

na akcje na okaziciela.

Stosownie do § 9 Statutu Spółki PROCHEM S.A. uprzywilejowanie akcji polega na przyznaniu każdej z tych akcji trzech głosów., akcje uprzywilejowane tracą uprzywilejowanie w przypadku zamiany ich na akcje na okaziciela.

Data konwersji, asymilacji oraz wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w trybie zwykłym ww. papierów – 20 luty 2012 r.

Po zmianie wysokość kapitału spółki wynosi 3.895.000 zł. i nie zmieniła się.

Ogólna liczba głosów ze wszystkich akcji PROCHEM S.A. na WZA po zmianie wynosić będzie 3.896.660.

Struktura akcji PROCHEM S.A. po zmianie:

–             830 akcji imiennych uprzywilejowanych ( kod PLPRCHM00055 ),

–            14.754 akcji imiennych nieuprzywilejowanych (kod PLPRCHM00022),

–          3.879.416 akcji na okaziciela ( kod PLPRCHM00014).