Menu Zamknij

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 19.08.2020

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 25 sierpnia 2020 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PROCHEM S.A, przewidującym w porządku obrad Zgromadzenia wybory do Rady Nadzorczej Emitenta, Zarządowi Emitenta przez uprawnionych akcjonariuszy zostały zgłoszone następujące kandydatury do Rady Nadzorczej:

  • Pan Karol Żbikowski;
  • Pan Wiesław Kiepiel;
  • Pan Krzysztof Obłój;
  • Pan Marek Garliński;
  • Pan Andrzej Karczykowski.


Życiorysy kandydatów: Karola Żbikowskiego, Krzysztofa Obłoja, Marka Garlińskiego i Andrzeja Karczykowskiego są dostępne na stronie internetowej Emitenta, z uwagi na to, że osoby te są aktualnie członkami Rady Nadzorczej.


Życiorys Wiesława Kiepiela stanowi załącznik do niniejszego raportu (plik do pobrania).


Wszyscy wymienieni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.