Menu Zamknij

Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 08.06.2017

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „PROCHEM S.A.”) informuje, że w dniu 08 czerwca 2017 r.:

  • otrzymał od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., działającej w imieniu Akcjonariuszy: Quercus Parasolowy SFIO, Quercus Absolute Return FIZ oraz Quercus Absolutnego Zwrotu FIZ, zgłoszenie kandydatury Pana Karola Żbikowskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;
  • otrzymał od Akcjonariuszy Emitenta – Członków porozumienia PHC, zgłoszenie kandydatury Pana Andrzeja Karczykowskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;
  • otrzymał od Akcjonariusza Emitenta – Stevena Tappana, zgłoszenie kandydatury Pana Marka Garlińskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta;
  • otrzymał od Legg Mason TFI S.A. – działającej w imieniu Legg Mason Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Akcji zgłoszenie kandydatury Pana Marcina Pędzińskiego na Członka Rady Nadzorczej spółki Emitenta.


Wyżej wskazane kandydatury wpłynęły do spółki w związku ze zwołanym na dzień 10 czerwca 2017 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PROCHEM S.A, przewidującym w porządku obrad Zgromadzenia wybory do Rady Nadzorczej Emitenta.


Życiorysy kandydatów: Karola ŻbikowskiegoAndrzeja Karczykowskiego i Marka Garlińskiego otrzymane wraz ze zgłoszeniami stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Życiorys kandydata Marcina Pędzińskiego jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, z uwagi na to, że jest on aktualnie członkiem Rady Nadzorczej.