Menu Zamknij

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 07.06.2021

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 24 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy PROCHEM S.A., przewidującym w porządku obrad Zgromadzenia wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Emitenta, Zarządowi Emitenta została zgłoszona, przez uprawnionego akcjonariusza, kandydatura Jarosława Stępniewskiego.

Życiorys kandydata jest dostępny na stronie internetowej Emitenta, z uwagi na to, że jest on aktualnie Prezesem Zarządu Emitenta. Mandat do pełnienia funkcji Prezesa i Członka Zarządu Emitenta wygasa w dniu 23 czerwca 2021 r.

Kandydat wyraził zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej Spółki.