Menu Zamknij

Zbycie przez Prochem Inwestycje Sp. z o.o. aktywów o znacznej wartości


Zbycie przez Prochem Inwestycje Sp. z o.o. aktywów o znacznej wartości

Data publikacji: 23.12.2010

W dniu 23 grudnia 2010 roku, na podstawie umowy sprzedaży PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. ( spółka zależna od PROCHEM S.A.) zbyła 2.401 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, o łącznej wartości 1.200.500 złotych w spółce ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu. na rzecz PROCHEM S.A.

Cena kupna/sprzedaży udziału – 3.361.400 złotych.

Kwota powyższa została potrącana z należności wymagalnych wobec Zbywcy.

Po transakcji PROCHEM S.A. posiada 90% udziałów w spółce ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA.

Kryterium będącym podstawą uznania ww. aktywów za aktywa o znacznej wartości w rozumieniu RRM jest fakt, że PROCHEM INWESTYCJE Sp. z o.o. zbyła więcej niż 20% udziałów spółki ADVANCED SOLUTIONS INTERNATIONAL POLSKA