Menu Zamknij

Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie


Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Data publikacji: 16.09.2013

Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 16.09.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej Ustawa). Zawiadomienie to zostało złożone w imieniu komplementariuszy i komandytariuszy, którzy są członkami Rady Nadzorczej Emitenta, tj. Andrzeja Karczykowskiego, Marka Garlińskiego, Adama Parzydła; Członkami Zarządu Emitenta, tj. Jarosława Stępniewskiego, Marka Kiersznickiego, Krzysztofa Marczaka; oraz Prokurentów Emitenta, tj. Barbary Auguścińskiej-Sawickiej, Macieja Kality, Grzegorza Kobyłeckiego i Jana Milczarczyka.

Zgodnie z treścią otrzymanego przez Emitenta zawiadomienia informujemy, że Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa, będąca podmiotem blisko związanym w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt. 4 ww. ustawy sprzedał na GPW w dniu 10 września 2013 roku 133 500 akcji Prochem S.A. po cenie transakcji 24 zł za jedną akcję. Łączna kwota transakcji wyniosła 3 204 000 zł.