Menu Zamknij

Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie o nabyciu akcji spółki PROCHEM S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki


Zawiadomienie w trybie art.160 Ustawy o obrocie o nabyciu akcji spółki PROCHEM S.A. przez Wiceprezesa Zarządu Spółki

Data publikacji: 22.01.2015

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. otrzymał 21 stycznia 2015 r. zawiadomienie dotyczące nabycia w roku 2014 akcji Spółki przez Wiceprezesa Zarządu Spółki – Pana Krzysztofa Marczaka zgodnie z obowiązkiem przekazania informacji spółce określonym przepisami art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgodnie z treścią ww. zawiadamia Pan Krzysztof Marczak nabył w roku 2014 łącznie 1000 akcji spółki PROCHEM S.A. na WGPW po średniej cenie 19,73 zł., za łączną kwotę 19730 zł. Wartość zakupionych akcji ogółem nie przekroczyła 5000 EUR.

Obecnie Pan Krzysztof Marczak posiada łącznie 43 700 szt. akcji, co daje 1,12% udziału w kapitale zakładowym i 1,12% głosów na WZA.