Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o zmianie poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 05.02.2015

W dniu 4 lutego 2015 r. PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

w wyniku zbycia akcji spółki PROCHEM S.A. udział jednego z funduszy zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tj. Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty spadł poniżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Przed transakcją Fundusz posiadał 199908 akcji spółki PROCHEM S.A., co stanowiło 5,13% kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 199908 głosów z tych akcji, co stanowiło 5,13% w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 193595 akcji Spółki, co stanowi 4,97% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 193595 głosów z tych akcji, co stanowi 4,97% ogólnej liczby głosów Spółki.