Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 22.08.2014

W dniu 21 sierpnia 2014 r. PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

W wyniku nabycia akcji spółki PROCHEM S.A. udział jednego z funduszy zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. tj. Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty przekroczył 5 % ogólnej liczby głosów w spółce PROCHEM S.A.
Przed transakcją Fundusz posiadał 192446 akcji spółki PROCHEM S.A., co stanowiło 4,94 % kapitału zakładowego Spółki oraz posiadał 192446 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,94 % w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 198446 akcji Spółki, co stanowi 5,09 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 198446 głosów z tych akcji, co stanowi 5,09 % ogólnej liczby głosów Spółki.