Menu Zamknij

Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce PROCHEM S.A.


Zawiadomienie przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o przekroczeniu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce PROCHEM S.A.

Data publikacji: 08.01.2014

W dniu 7 stycznia 2014 r. PROCHEM S.A. otrzymała informację jak niżej:

Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając na podstawie art.69 ust 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. poinformował, iż w wyniku nabycia akcji Spółki PROCHEM S.A. łączny udział funduszy zarządzanych przez Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty, Noble Fund Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Noble fund 2DB Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) przekroczył 5% ogólnej liczby głosów w Spółce PROCHEM S.A.

Przed transakcją Fundusze łącznie posiadały 184734 akcji Spółki PROCHEM S.A., co stanowiło 4,74 % kapitału zakładowego Spółki oraz posiadały 184734 głosów z tych akcji , co stanowiło 4,74 % w ogólnej liczbie głosów.

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusze posiadają 207792 akcji Spółki, co stanowi 5,33% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 207792 głosów z tych akcji, co stanowi 5,33% ogólnej liczby głosów Spółki.