Menu Zamknij

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.


Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziału w ogólnej liczbie głosów spółki PROCHEM S.A. przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.

Data publikacji: 29.07.2011

W dniu 29 czerwca spółka otrzymała informację jak niżej:

W wyniku nabycia akcji PROCHEM S.A., akcje Spółki, z których wynika uprawnienie dla Legg Mason ZarządzanieAktywami S. A., do wykonywania w imieniu Klientów/Funduszy prawa głosu, reprezentują ponad 10 % ogólnej liczby głosów. Ponadto, w wyniku nabycia, o którym mowa zarówno Legg Mason Akcji Fundusz Inwestуcуjnу otwarty, jak i Legg MasonAkcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty posiadają akcje Spółki uprawniające do wykonywania powyżej 5 % ogólnej liczby głosów.

Przed dniem 22 czerwca 2011 r. na rachunkach Klientów/Funduszy znajdowało się 389.592 akcji Spółki, co stanowiło 10,00 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 389.592 głosów z tych akcji, co stanowiło 9,99 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem 22 czerwca 2011 r. na rachunku Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwаrtу znajdowało się 184.544 akcji Spółki, co stanowiło 4,74 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 184.544 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,73 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Przed dniem 22 czerwca 2011 r. na rachunku Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz inwestycyjny Zamknięty znajdowało się 192.109 akcji Spółki, co stanowiło 4,93 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających dO 192.109 głosów z tych akcji, co stanowiło 4,93 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stan na rachunkach Klientów/Funduszy na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia — 558.762 akcji Spółki, co stanowi 14,35 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 558.762 głosów z tych akcji, co stanowi 14,33% ogólnej liczby głosów nа Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stan na rachunku Legg Mason Akcji Fundusz inwestycyjny Otwarty nа dzień przekazania niniejszego zawiadomienia — 284.054 akcji Spółki, co stanowi 7,29 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 284.054 głosów z tych akcji, co stanowi 7,29 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Stan na rachunku Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz inwestycyjny Zamknięty na dzień przekazania niniejszego zawiadomienia — 261.769 akcji Spółki, co stanowi 6,72 % udziału w kapitale zakładowym Spółki uprawniających do 261.769 głosów z tусh akcji, co stanowi 6,71 % ogólnej liczby głosów nа Walnym Zgromadzeniu Spółki.