Menu Zamknij

Zawiadomienie o zbyciu akcji PROCHEM SA przez ING TFI


Zawiadomienie o zbyciu akcji PROCHEM SA przez ING TFI

Data publikacji: 13.03.2013

W dniu 12 marca 2013 r. spółka otrzymała zawiadomienie od ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu ING Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego o zmniejszeniu poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów było zbycie akcji spółki PROCHEM. Przed zmianą udziału przez ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiadał 195 015 szt. akcji PROCHEM S.A. , co stanowiło 5,01% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz akcje będące w posiadaniu ww. funduszu dawały 195 015 głosów, co stanowiło 5,00 % ogólnej liczby głosów na WZA PROCHEM S.A.

Na dzień 12 marca 2013 r. ING Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty posiada 190 515 szt. akcji PROCHEM S.A., co stanowi 4,89% udziału w kapitale zakładowym oraz posiadane akcje dają 190 515 głosów, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.

Jednocześnie ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działając w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy inwestycyjnych zawiadamia, że na dzień 12 marca 2013 r. całkowity stan posiadania akcji spółki PROCHEM S.A. wynosi 190 515 szt., co stanowi 4,89% kapitału zakładowego spółki oraz 190 515 głosów na WZA spółki, co stanowi 4,89% ogólnej liczby głosów na WZA spółki.