Menu Zamknij

Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki PROCHEM S.A. przez członka Rady Nadzorczej


Zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki PROCHEM S.A. przez członka Rady Nadzorczej

Data publikacji: 25.01.2013

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. otrzymał w dniu 25 stycznia 2013 r. zawiadomienie dotyczące nabycia w roku 2012 akcji Spółki przez członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Marka Garlińskiego zgodnie z obowiązkiem przekazania informacji Spółce określonym przepisami art.160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Zgonie z treścią ww. zawiadamia Pan Marek Garliński nabył w roku 2012 łącznie 1 452 akcji Spółki PROCHEM S.A. na GPW po średniej cenie 11,68 zł., za łączną kwotę 16 956 zł. Wartość zakupionych akcji ogółem nie przekroczyła 5000 EUR.

Obecnie Pan Marek Garliński posiada łącznie 37 000 szt. akcji (w tym 400 szt. akcji uprzywilejowanych w prawie głosów), co daje 0,0095 udziału w kapitale zakładowym i 0,0097 głosów na WZA.