Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy na prace projektowe


Zawarcie znaczącej umowy na prace projektowe

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 14 lutego 2022 r. zawarł ze spółką PCC BD Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu Dolnym (dalej jako „Inwestor”) umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla planowanej przez Inwestora inwestycji obejmującej budowę instalacji alkoksylatów w Brzegu Dolnym.

Termin wykonania umowy określono na 30 czerwca 2023 roku.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonie umowy wynosi 19.450.000,00 zł netto. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy i jest wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.