Menu Zamknij

Zawarcie znaczącej umowy


Zawarcie znaczącej umowy

Data publikacji: 21.02.2022

Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że w dniu 21 lutego 2022 r. otrzymał podpisaną przez spółkę ElectroMobility Poland S.A. (dalej jako „Inwestor”) umowę, w ramach której Emitent świadczyć będzie na rzecz Inwestora usługi projektowe i inżynierskie w formule inwestora zastępczego (EPCM) dla części budowlanej zakładu produkcyjnego w Jaworznie.

Umowa będzie wchodzić w życie etapami, zgodnie z zaawansowaniem inwestycji, na podstawie decyzji Inwestora przekazywanych pisemnie, przed rozpoczęciem każdego etapu.

Łączne, przewidziane umową, wynagrodzenie Emitenta za wykonanie wszystkich etapów wynosi ok. 38 mln zł netto.

Termin wykonania umowy określono na pierwsze półrocze 2025 roku.

Z datą zawarcia umowy, umowa wchodzi w życie w zakresie etapu obejmującego usługi wstępne i prace koncepcyjne.

Wynagrodzenie Emitenta za ten etap wynosi 2,88 mln zł netto.
Termin wykonania tego etapu określono na czerwiec 2022 roku.

O wejściu w życie umowy w odniesieniu do kolejnych etapów Emitent będzie informował w odrębnych raportach.

Poza podstawowym zakresem umowy objętym ustalonymi w umowie etapami, umowa przewiduje dodatkowe usługi opcjonalne, których łączna wartość wynosi ok. 20 mln zł netto.
Uruchomienie usług w zakresie opcjonalnym uzależnione jest od decyzji Inwestora.
O wejściu w życie umowy w odniesieniu do usług opcjonalnych Emitent będzie informował w odrębnych raportach.