Menu Zamknij

Zawarcie umowy


Zawarcie umowy

Data publikacji: 23.02.2024

W nawiązaniu do raportu nr 2 / 2024 z dnia 21 lutego 2024 r. Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”), informuje, że Emitent, w dniu 23.02.2024 r. zawarł z Bechtel Polska sp. z o.o. umowę ramową na usługi dotyczące wsparcia Bechtel Polska sp. z o.o. w pozyskiwaniu dokumentacji pozwoleniowej.

Umowa określa warunki współpracy, w szczególności stawki godzinowe, którymi Strony będą się posługiwały przy określeniu wynagrodzenia za poszczególne pakiety dokumentacji zlecane w przyszłości Emitentowi do wykonania.

Wynagrodzenie oraz termin wykonania usług przez Emitenta będzie każdorazowo określane w oparciu o zlecony w przyszłości przez Bechtel Polska sp. z o.o. zakres prac.

W przypadku otrzymania zleceń Emitent będzie informował o tym fakcie w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy.