Menu Zamknij

Zawarcie umowy na prace projektowe


Zawarcie umowy na prace projektowe

Data publikacji: 24.09.2020

W nawiązaniu do treści raportu nr 12/2020 z dnia 24 września 2020 r., Zarząd PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent”) informuje, że podpisał kolejną umowę o prace projektowe z konsorcjum firm PORR S.A. oraz TGE Gas Engineering GmbH, której przedmiotem są prace projektowe dla inwestycji obejmującej Rozbudowę części lądowej Terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.
Termin wykonania umowy strony określiły na grudzień 2023 roku.

W ocenie Zarządu wartość zawartej umowy nie spełnia samodzielnie kryteriów dla informacji poufnej określonych w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Jednakże, stosownie do informacji zawartych w raporcie nr 12/2020 z dnia 24 września 2020 r., obecnie łączna wartość umów o prace projektowe łączących Emitenta oraz konsorcjum firm PORR S.A. i TGE Gas Engineering GmbH osiągnęła poziom blisko 10,2 mln zł netto.
W związku z w powyższym Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.

Wynagrodzenie Emitenta za wykonanie umów ma charakter ryczałtowy i jest wypłacane w ratach powiązanych z zaawansowaniem prac.