Menu Zamknij

Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych


Wygrana w przetargu na wykonanie robót budowlanych

Data publikacji: 12.12.2017

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 12 grudnia 2017 r. powziął informację o rozstrzygnięciu przetargu, prowadzonego przez ANIFLEX SPÓŁKA JAWNA GŁOWACKA I WSPÓLNICY z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, na Budowę hali produkcyjno-magazynowo-biurowej.

W wyniku rozstrzygnięcia przeprowadzonego przetargu Zamawiający wybrał ofertę PROCHEM S.A. z ceną netto 6 779 535,00 zł.

Wzajemne zobowiązania stron zostaną uregulowane w umowie o roboty budowlane, o której zawarciu Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR z uwagi na fakt, że wartość umowy, która będzie zawarta przekroczy wartość 10% kapitałów własnych emitenta.