Menu Zamknij

Wybór Prezesa Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Wybór Prezesa Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 18.11.2016

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), w uzupełnieniu informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 22/2016 z dnia 28 października 2016 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta, informuje, iż na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 18 listopada 2016 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze na Prezesa Rady Nadzorczej Pana Karola Żbikowskiego.

W związku z powyższym obecny skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się w sposób następujący:

  1. Karol Żbikowski jako Prezes Rady Nadzorczej,
  2. Andrzej Karczykowski jako Członek Rady Nadzorczej,
  3. Krzysztof Obłój jako Członek Rady Nadzorczej,
  4. Marcin Pędziński jako Członek Rady Nadzorczej,
  5. Michał Suflida jako Członek Rady Nadzorczej.