Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A.


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2023-2025

Data publikacji: 31.05.2023

W dniu 31 maja 2023 roku, Rada Nadzorcza PROCHEM S.A., zgodnie z § 22 ust. 2 pkt. 9_ Statutu Spółki, wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za lata 2023-2025.
Wybrana została firma Misters Audytor Adviser sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _02-520_, przy ul. Wiśniowej 40, nr KRS 0000375656, posiadająca uprawnienia do badania sprawozdań finansowych na podstawie wpisu na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Warszawie pod nr 3704.
Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Misters Audytor Adviser sp. z o.o. badała sprawozdania finansowe Emitenta za lata 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

Umowa z Misters Audytor Adviser sp. z o.o. zostanie zawarta na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2023 – 2025.