Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016

Data publikacji: 10.06.2016

W dniu 10 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2016.

Wybrana została firma KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Inflanckiej nr 4A, z uprawnieniami:
– wpis do KRS pod Nr 339379,
– wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr 3546.


Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.
Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.