Menu Zamknij

Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015


Wybór audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015

Date of publication: 12.06.2015

W dniu 12 czerwca 2015 roku Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. wybrała audytora do badania sprawozdań finansowych PROCHEM S.A. oraz Grupy Kapitałowej PROCHEM S.A. za rok 2015.


Wybrana została firma KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej Nr 51, z uprawnieniami:

  • wpis do KRS pod Nr 339379,
  • wpis w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów w Warszawie – Nr 3546.


Wyboru firmy dokonała Rada Nadzorcza zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Ww. firma jest audytorem PROCHEM S.A. od 2011 roku.
Umowa będzie zawarta na okres jednego roku.