Menu Zamknij

Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 24.07.2010

W dniu 24 lipca 2010r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCHEM S.A. podjęło uchwałę Nr 1, na mocy której Pan Adam Parzydeł został wybrany, jako członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. VII wspólnej kadencji.Adwokat Adam Parzydeł lat -54

Wykształcenie, kwalifikacje, uprawnienia

·          Absolwent Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie w 1978r.

·          Prawnik w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów

·          W latach 1989 – 1992 roku Dyrektor Biura Prawnego wcześniej Główny Specjalista ds. legislacji w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów i Centralnym Urzędzie Planowania.

·          Adwokat – Członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (nr 1009).

·          Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (nr 2252).

·          Od 1993 roku świadczył usługi prawne prowadząc indywidualną kancelarię.

·          Zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

·          Komplementariusz Kancelarii Adwokacko – Radcowskiej A.Parzydeł, M.Szum Sp.k. Prowadzi także indywidualną Kancelarię Adwokacką.

Uczestnictwo w Radach Nadzorczych

–       Agencji Kapitałowo – Rozliczeniowej S.A. (d. Huta Warszawa),

–            Adextra S.A. (d. Polkolor Piaseczno);

–            P. P. D „DALMOR” S.A. (największe polskie przedsiębiorstwo połowów dalekomorskich);

–            POL – MOT Szczecin S.A.;

–            POLLENA Łaskarzew S.A.;

–            P. Robót Górniczych Gliwice S.A.;

–            Polskie Zakłady Optyczne w Warszawie S.A.;

–            Zakłady Mięsne Kielce S.A.;

–            Przedsiębiorstwo Kolejowych Robót Elektryfikacyjnych S.A.;

–            DAEWOO Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A;

–          Energorozwój S.A.;

–          LEFANA Sp. z o.o.

Obecnie nie pełni funkcji członka Rad Nadzorczych.

Podmioty z którymi współpracował (lub współpracuje)

Adwokat Adam Parzydeł

Przekształcanie przedsiębiorstw państwowych

W ramach prac własnych lub współpracy z innymi firmami, Adam Parzydeł brał udział w przekształceniu w spółki wielu przedsiębiorstw państwowych, w tym między innymi:

–          Wareckiej Wytwórni Win w Warce,

–          Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego w Bogatyni,

–          Przedsiębiorstwa Projektów „Prochem” w Warszawie,

–          Krakowskiego Przedsiębiorstwa Instalacji Sanitarnych,

–          P.P. „Energoprojekt” w Warszawie,

–          i innych.

Opracowywanie analiz prawnych stanu

Adam Parzydeł opracował lub współopracował około 30 analiz stanu prawnego majątku przedsiębiorstw przekształcanych w spółki prawa handlowego, między innymi:

–          Huty „Jedność” w Siemianowicach Śląskich,

–          Polskich Nagrań w Warszawie,

–          Zakładu Wyrobów Gumowych w Nowym Dworze Mazowieckim,

–          Wrocławskich Zakładów Chemii Gospodarczej

–          analizę do prywatyzacji POLFER S.A. w Warszawie,

–          Zakład Urządzeń Gazowniczych „GAZOMET” w Rawiczu,

–          Polskie Zakłady Optyczne S.A. w Warszawie,

–          Zakłady Graficzne S.A. w Bydgoszczy,

Restrukturyzacje i przekształcenia

Między innymi:

–          współudział w restrukturyzacji finansowej w 1994r P.P. PZL „Okęcie”.;

–          restrukturyzacja i oddłużanie P.P. „PEWEX” oraz utworzenie na bazie majątku tego przedsiębiorstwa 

        struktury holdingowej;

–          doradztwo i konsultacje dla Spółki PROCHEM S.A. przy tworzeniu przez tę Spółkę struktury holdingowej.

Łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego

–          między innymi połączenie WFP HEFRA S.A. ze spółką LEFANA Sp. z o.o.

–          przygotowanie koncepcji i procedur formalno-prawnych dla połączenia spółki: Bumar Waryński S.A. Grupa Holdingowa ze spółką: Waryński Hydraulika Sp. z o.o. i ze spółką: Waryński Trade Sp. z o.o.;

–          przeprowadzenie jednej z pierwszych w Warszawie, procedur przekształcenia spółki akcyjnej o kapitale 30 mln PLN (ALMA S.A.) w spółkę komandytową;

–          prospekt emisyjny Spółki PROCHEM Spółka Akcyjna;

Obsługa funduszy inwestycyjnych

Współpraca :

–          z 12 NFI PIAST S.A. i firmą zarządzającą tym funduszem,

–          z 7 NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.,

W zakresie wykonywanej obecnie bieżącej obsługi prawnej

Najbardziej istotnym jest:

Udział w obsłudze realizowanego od 2009 roku procesu kompensacji w stosunku do Stoczni Gdynia S.A. i Stoczni Szczecińskiej Nowa Sp. z o.o., na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008r o postępowaniu kompensacyjnym w podmiotach o szczególnym znaczeniu dla polskiego przemysłu stoczniowego.

Stosownie do treści § 28 pkt.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów…. Pan Adam Parzydeł oświadcza, że nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PROCHEM S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy również w innej konkurencyjnej wobec PROCHEM S.A. osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Adam Parzydeł nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.