Menu Zamknij

Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2009 rok przekazanego 30 kwietnia 2010r.


Uzupełnienie do Raportu Rocznego za 2009 rok przekazanego 30 kwietnia 2010r.

Data publikacji: 29.06.2010

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że zadania Komitetu Audytu wymaganego zgodnie z art. 86 Ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, zostały powierzone Radzie Nadzorczej PROCHEM S.A.