Menu Zamknij

Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.


Ukonstytuowanie się Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.

Data publikacji: 07.07.2017

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 11/2017 z dnia 10 czerwca 2017 r. o powołaniu Rady Nadzorczej X Kadencji, informuje, że na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 07 lipca 2017 r., Rada Nadzorcza działając na podstawie § 19 ust. 3 Statutu Emitenta oraz § 2 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwałę o wyborze Pana Marka Garlińskiego na Prezesa Rady Nadzorczej oraz o wyborze Pana Karola Żbikowskiego na Wiceprezesa Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym Rada Nadzorcza Spółki X kadencji ukonstytuowała się w następujący sposób:

  • Marek Garliński jako Prezes Rady Nadzorczej,
  • Karol Żbikowski jako Wiceprezes Rady Nadzorczej,
  • Andrzej Karczykowski jako Członek Rady Nadzorczej,
  • Krzysztof Obłój jako Członek Rady Nadzorczej,
  • Marcin Pędziński jako Członek Rady Nadzorczej.