Menu Zamknij

Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 KSH


Udzielenie informacji na żądanie akcjonariusza w trybie art. 428 § 5 KSH

Data publikacji: 09.02.2018

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji zgłoszone przez akcjonariusza Value Fund Poland Activist FIZ, w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 26 stycznia 2018 r., na podstawie art. 428 § 5 KSH udzielił wskazanemu akcjonariuszowi, w dniu 09 lutego 2018 r. następujących informacji:

W odpowiedzi na pytanie:
„Kiedy Zarząd otrzymał prezentację pt. „Analiza finansowa zdolności wypłaty wolnych środków pieniężnych przez PROCHEM S.A.” przedstawioną uczestnikom NWZA w dniu 26 stycznia 2018 r.?”

Zarząd Emitenta poinformował ww. akcjonariusza, że ww. prezentacja została przesłana e-mailem w dniu 25 stycznia 2018 roku o godz. 17:53. Zarząd zapoznał się z ww. prezentacją bezpośrednio przed rozpoczęciem NWZA w dniu 26 stycznia 2018 roku.

W odpowiedzi na pytanie:
„Czy projekt uchwały zgłoszony na NWZA w dniu 26 stycznia 2018 roku przez akcjonariusza Pana Andrzeja Karczykowskiego był konsultowany z Zarządem Spółki?”

Zarząd Emitenta poinformował ww. akcjonariusza, że projekt uchwały nie był konsultowany z Zarządem Spółki. Pan Andrzej Karczykowski jest członkiem Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. i w związku z tym stan jego wiedzy, jak i posiadane informacje pozwalały mu przygotować projekt uchwały bez konieczności konsultacji z Zarządem Spółki.