Menu Zamknij

Rozwiązanie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe


Rozwiązanie umowy na prace projektowe oraz roboty budowlano-montażowe

Data publikacji: 09.04.2019

W nawiązaniu do treści raportu nr 26/2017 z 04 grudnia 2017 r., Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że do dnia dzisiejszego warunki umowne, od których uzależnione było wejście w życie umowy zawartej z „Pałac Na Wodzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie na wykonanie prac projektowych oraz robót budowlano-montażowych dla zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie kompleksu hotelowego „PAŁAC NA WODZIE W STANISZOWIE”, nie zostały przez spółkę „Pałac Na Wodzie” Sp. z o.o. z siedzibą w Staniszowie spełnione.

W związku z powyższym wskazana umowa została rozwiązana.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.