Menu Zamknij

Przekształcenie Spółki będącej Akcjonariuszem PROCHEM S.A.


Przekształcenie Spółki będącej Akcjonariuszem PROCHEM S.A.

Data publikacji: 16.12.2010

Zarząd Spółki pod firmą PROCHEM Spółka Akcyjna zawiadamia, że:

1) dotychczasowy Akcjonariusz posiadający 962.341 akcji PROCHEM S.A., co stanowi 24,65% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 24,68% kapitału Spółki, Spółka Prochem Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000043534, zmieniła formę prawną poprzez przekształcenie się w Spółkę Komandytową pod firmą: „Prochem Holding M. Garliński Spółka komandytowa”    (d. Prochem Holding Sp. z o.o.) z siedziba w Warszawie i jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000370621.

Przedmiotowe przekształcenie sp. z o.o. w spółkę komandytową nie spowodowało zmiany stanu posiadania akcji Prochem S.A. przez Spółkę komandytową w stosunku do stanu posiadania akcji przez Spółkę z o.o. tzn. powstała w wyniku przekształcenia spółka komandytowa pod firmą: Prochem Holding M.Garliński Spółka komandytowa (d. Prochem Holding Sp. z o.o.) w dalszym ciągu posiada 962.341 akcji PROCHEM S.A., co stanowi 24,65% głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i 24,68% kapitału Spółki,

2) Zarząd PROCHEM Spółka Akcyjna zawiadamia również, że:

· Członek Zarządu Prochem S.A. Jarosław Stępniewski został komplementariuszem w spółce komandytowej, o której mowa w pkt.1;

· Członek Rady Nadzorczej Prochem S.A. Marek Garliński został komplementariuszem spółki komandytowej, o której mowa w pkt.1;

· Członek Rady Nadzorczej Prochem S.A. Andrzej Karczykowski został komplementariuszem spółki komandytowej, o której mowa w pkt.1 .