Menu Zamknij

Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.


Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.

Data publikacji: 13.06.2015

Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. w dniu 13 czerwca 2015 roku powołała Zarząd PROCHEM S.A. na następną, trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, a mianowicie:

Jarosław Stępniewski – Prezes Zarządu Spółki,

Marek Kiersznicki – Wiceprezes Zarządu Spółki,
Krzysztof Marczak – Wiceprezes Zarządu Spółki.

Pozostałe dane o ww. osobach, podane we wcześniejszych meldunkach i opublikowane na stronie internetowej PROCHEM S.A. nie zmieniły się.