Menu Zamknij

Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.


Powołanie Zarządu PROCHEM S.A.

Data publikacji: 02.06.2012

Rada Nadzorcza PROCHEM S.A. w dniu 2 czerwca 2012 roku powołała Zarząd PROCHEM S.A. na następną, trzyletnią kadencję w niezmienionym składzie, a mianowicie:
Jarosław Stępniewski          – Prezes Zarządu Spółki,
Marek Kiersznicki               – Wiceprezes Zarządu Spółki,
Krzysztof Marczak             – Członek Zarządu

Pozostałe dane o ww. osobach, podane we wcześniejszych meldunkach i opublikowane na stronie internetowej PROCHEM S.A. nie zmieniły się.