Menu Zamknij

Powołanie Rady Nadzorczej XI kadencji


Powołanie Rady Nadzorczej XI kadencji

Data publikacji: 25.08.2020

Zarząd PROCHEM S.A., informuje, że w dniu 25 sierpnia 2020 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania następujących Członków Rady Nadzorczej Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki XI wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem 25 sierpnia 2020 roku:

  • Marek Garliński
  • Andrzej Karczykowski
  • Wiesław Kiepiel
  • Krzysztof Obłój
  • Karol Żbikowski


Posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej Członków Rady Nadzorczej dostępne są na stronie internetowej Spółki Emitenta, przy czym życiorys zawodowy nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – p. Wiesława Kiepiela dostępny jest w materiałach dotyczących XLI Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Wskazane wyżej osoby nie są wpisane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.