Menu Zamknij

Powołanie komitetu audytu


Powołanie komitetu audytu

Data publikacji: 07.07.2017

Zarząd PROCHEM S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała komitet audytu w składzie:

Karol Żbikowski – Przewodniczący komitetu audytu
Marek Garliński – Członek komitetu audytu
Marcin Pędziński – Członek komitetu audytu


Zarząd PROCHEM S.A. informuje, iż Komitet we wskazanym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 129 ust. 1,3,5 i 6 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (DZ.U.z 2017 r. poz. 1089).