Menu Zamknij

Podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy


Podpisanie aneksu zwiększającego wartość umowy

Data publikacji: 11.05.2021

W nawiązaniu do raportu nr 14/2019 z dnia 16 września 2019 r., Zarząd spółki PROCHEM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2021 r., otrzymał obustronnie podpisany aneks do umowy, o której mowa w ww. raporcie, dotyczącej świadczenia usług związanych z wykonaniem części projektu budowlanego dla inwestycji Polimery Police, realizowanej przez HYUNDAI Engineering CO. LTD dla PDH Polska S.A.

W wyniku podpisania aneksu, uzgodnione przez Strony ryczałtowe wynagrodzenie Emitenta wynosi obecnie ok. 2.6 mln EUR netto.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że łączna wartość wszystkich umów łączących obecnie Emitenta oraz HYUNDAI Engineering CO., LTD, obejmujących również inne aktywności HYUNDAI Engineering CO., LTD w Polsce, wynosi ok. 3,6 mln EUR netto.

Zarząd spółki Emitenta uznał, że powyższa informacja spełnia kryteria dla informacji poufnej określone w art. 7 ust. 1, 2 i 4 MAR.