Menu Zamknij

Podpisanie aneksu do znaczącej umowy


Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Data publikacji: 03.02.2011

W uzupełnieniu do raportu nr 16/2010 z dnia 29 lipca 2010r. Spółka PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 02.02.2011r. na mocy podpisanego aneksu do umowy z dnia 28 lipca 2010r. pomiędzy PROCHEM S.A., a Zakładami Chemicznymi ZACHEM S.A. – Grupa Chemiczna CIECH, na pełnienie roli Generalnego Realizatora Inwestycji dla zadania „Budowa instalacji i wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji epichlorohydryny z gliceryny” realizowanego w Bydgoszczy, strony umowy przyjęły Budżet Inwestycji w kwocie 57 229 640 PLN.