Menu Zamknij

Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi


Otrzymanie zawiadomienia w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Data publikacji: 18.10.2013

Zarząd PROCHEM S.A. informuje, że dnia 18 października 2013 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi od niżej wymienionych osób zobowiązanych do przekazania informacji o nabyciu w dniu 16 października 2013 roku poza rynkiem regulowanym, w następstwie podziału majątku spółki Prochem Holding M. Garliński Spółka Komandytowa następującej ilości akcji PROCHEM S.A. po cenie 25,50 zł.

 1. Prezes Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Pan Andrzej Karczykowski: 95186 akcji o wartości 2 427 243 zł
 2. Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.: 15300 akcji o wartości 390 150 zł, osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych
 3. Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Pan Marek Garliński: 49276 akcji o wartości 1 256 538 zł.
 4. Prezes Zarządu PROCHEM S.A Pan Jarosław Stępniewski: 43156 akcji o wartości 1 100 478 zł
 5. Wiceprezes Zarządu PROCHEM S.A. Pan Marek Kiersznicki: 52643 akcji o wartości 1 342 396,50 zł.
 6. Wiceprezes Zarządu PROCHEM S.A. Pan Krzysztof Marczak: 33669 akcji o wartości 858 559,50 zł.
 7. Prokurent PROCHEM S.A.: 16221 akcji o wartości 413 635,50 zł, prokurent nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
 8. Prokurent PROCHEM S.A.: 26935 akcji o wartości 686 842,50 zł, prokurent nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
 9. Prokurent PROCHEM S.A.: 39789 akcji o wartości 1 014 619,50 zł, prokurent nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.
 10. Prokurent PROCHEM S.A.: 39789 akcji o wartości 1 014 619,50 zł, prokurent nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

Ponadto:

 1. Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A. Pan Marek Garliński poinformował o nabyciu na GPW w dniu 10 października 2013 r. 124 szt. akcji PROCHEM S.A. po cenie 23,50 zł za jedną akcję. Łączna wartość transakcji wyniosła 2 914 zł.
 2. Wiceprezes Zarządu PROCHEM S.A. Pan Krzysztof Marczak poinformował o nabyciu na GPW w dniu 8 października 2013 roku 1 szt. akcji PROCHEM S.A. za cenę 23,50 zł.