Menu Zamknij

Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą „POROZUMIENIE PHC”


Otrzymanie przez PROCHEM S.A. zawiadomienia o przedłużeniu terminu obowiązywania porozumienia pod nazwą „POROZUMIENIE PHC”

Data publikacji: 21.12.2016

Zarząd Spółki PROCHEM S.A. informuje, że w dniu 20 grudnia 2016 r. otrzymał zawiadomienie od POROZUMIENIA PHC, że zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, osoby wymienione w załączniku nr 1, które przystąpiły do POROZUMIENIA PHC – porozumienie o współpracy przy wykonywaniu praw z posiadanych akcji w spółce PROCHEM Spółka Akcyjna w Warszawie przedłużyły termin obowiązywania niniejszego porozumienia do 31 grudnia 2017 roku (zgodnie z komunikatem z dnia 13.10.2013 roku termin porozumienia był określony do 31 grudnia 2016 roku).

Członkowie porozumienia dysponują wspólnie 662 849 akcjami spółki PROCHEM S.A., co daje prawo do wykonywania 663 749 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy PROCHEM S.A., co odpowiada 17,0338% ogólnej liczby głosów i stanowi 17,0179% kapitału zakładowego.

Pełną treść zawiadomienia prezentujemy w załączonym pliku (plik do pobrania).