Menu Zamknij

Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2018 roku


Korekta raportu okresowego QSr za III kwartał 2018 roku

Data publikacji: 15.11.2018

Zarząd PROCHEM S.A. (“Emitent”) przekazuje korektę raportu za III kwartał 2018 r. opublikowanego przez Emitenta w dniu 14 listopada 2018 r. Korekta publikowana jest w związku z pomyłką pisarską w nazewnictwie poszczególnych pozycji w Wybranych danych finansowych PROCHEM S.A. W prezentacji tych danych zamiast słowa “Zysk/(strata)” użyto słowa “strata”. Poniżej przedstawiono dane przed korektą i po korekcie.

Powyżej opisana korekta nie ma wpływu na wartości zawarte w śródrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
W systemie EPSI Zarząd Spółki przekaże skorygowany raport za trzeci kwartał 2018 r. z wyżej opisaną zmianą.